Input table

Region 2014 - Zużycie energii elektrycznej ogółem (GWh) 2015 - Zużycie energii elektrycznej ogółem (GWh) 2016 - Zużycie energii elektrycznej ogółem (GWh)
łódzkie 11783 12181 12324
małopolskie 12394 12456 13007
mazowieckie 24243 24937 26073
podkarpackie 5143 5312 5464
wielkopolskie 11813 12093 12590

Output